Browse Tag

adviseur

Waarop moet je letten hij het huren en verhuren?

Huren en verhuren kan soms en heel lastige zaak worden. het is daarom belangrijk dat zowel de huurder als verhuurder met alle aandacht let op de zaken die worden overeengekomen tussen partijen. In dit stuk wordt er gesproken over waarop er allemaal moet worden gelet bij het huren en of verhuren.

Er zal namelijk worden ingegaan op de volgende deelonderwerpen:
• Huurovereenkomst
• Schriftelijke overeenkomst
• Adviseur
• Achtergrond informatie
• Goede inspectie van het verhuurde
• Spreek een goed betaalsysteem af

Huurovereenkomst
Wees altijd met alle aandacht bij het maken van afspraken. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen soms wat lastige uitspraken doen of in enthousiasme teveel toezeggen, terwijl de zaken op een later tijdstip onmogelijk uit te voerenzijn. Dit zorgt in de beeste gevallen voor ongerief en uiteindelijk ruzie.

Schriftelijke overeenkomst
Zorg er altijd voor dat partijen de afspraken schriftelijk vast leggen. Zo kunnen geen van beide partijen op een later tijdstip tegenover een bemiddelaar onwaarheden verkondigen over de gemaakte afspraken. Mondelinge overeenkomsten zijn natuurlijk ook overeenkomsten, maar het zwart op wit hebben van bepaalde zaken bied meer zekerheid.

Adviseur
Zorg er altijd voor dat jij als leek wordt bijgestaan door iemand die iets weet van huren en verhuren. Zowel huurders als verhuurders kunnen heel sim zijn en soms wat slimme truckjes inbouwen in de overeenkomsten.

Achtergrond informatie
Probeer altijd wat meer achtergrond informatie te verkrijgen van de huurder. Het is van belang dat jou huurder, bijvoorbeeld geen crimineel achtergrond heeft, of jou huis als bijvoorbeeld een schuilplaats gebruikt. Het zelfde zal de huurder ook kunnen natrekken van zijn toekomstige huisbaas. Die hoeft ook niet altijd een schone lei te hebben. Beide partijen dienen op de hoogte te zijn van elkaars status en vooral criminele achtergronden. Partijenkunnen zich op een later tijdstip dan niet meer beroepen op het ‘Ik weet het niet’ beginsel.

Goede inspectie van het verhuurde
Voor de verhuurder geld het goed nagaan in welke staat hij of zij bijvoorbeeld een woning ter beschikking stelt. Voor de huurder geldt het nagaan in welke staat die het huis ter beschikking krijgt. Aan het eind van de huurovereenkomst komt dit beginsel weer aan de orde. Het is best mogelijk dat dit deel ook in de huurovereenkomsten wordt opgenomen.

Spreek een goed betaalsysteem af
Veelal komen huurders en verhuurders in botsing met elkaar, vanwege het financieel gedeelte van de overeenkomst. Het kan best zo zijn dat de verhuurder op een bepaald moment vindt dat de huur prijs niet voldoet aan de actuele standaarden. Indien daartoe de wetgeving ook wat ruimte open laat, komt de huurder in problemen, als die er niet goed op berekend staat. Echter hoeft dit probleem zich niet voor te doen wanneer er goede afspraken worden gemaakt tijden het afsluiten van een huurovereenkomst. Het zelfde kan zich voordoen bij het vroegtijdig opzeggen van de overeenkomst door de huurder. Zo is de verhuurder ook niet berekend op het opnieuw zoeken naar een huurder. Dit zorgt ook vaak voor ongerief en uiteindelijk grote problemen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bezoek de volgende sites:

http://www.immoweb.be/nl/te-huur/huurovereenkomsten.htm?mycurrent_section=rent&rubid=1476

http://www.rooming.nl/voorbeeld-huurcontract

http://www.judex.nl/rechtsgebied/bouwen,_wonen_%26_huren/huren-in-het-algemeen/artikelen/423/wat-is-een-huurovereenkomst-eigenlijk_.htm