Browse Author

admin

Huren van goederen en diensten

Een verhuursite kan voor verschillende producten worden ingezet. Het kan zowel om goederen als diensten gaan. Goederen en diensten huren en verhuren zijn vandaag de dag heel aantrekkelijk geworden. Vandaar vele mensen van deze mogelijkheid een business maken. In dit artikel wordt besproken de goederen en diensten die allemaal kunnen worden gehuurd of verhuurd.

Huren en verhuren zijn in feite activiteiten die sinds het begin al bestonden. Toen ment het begrip van valuta niet kende, probeerde men in natura te betalen voor gehuurde goederen of diensten. Den bijvoorbeeld aan een model van melk leveren aan de eigenaar van een perceel waar jou koe kon grazen.

Dit is natuurlijk door de jaren heen totaal veranderd. Echter heb je soms nog wat licht vormen of variëteiten van de vroegere huurmethodes.
De te behandelen onderdelen zijn:
• Onroerende goederen
• Roerende goederen
• Diensten
• Advertentie

Onroerende goederen
Wij beginnen bij onroerende goederen. Huizen of kantoren huren zijn normale zaken. Zowel de huurders al verhuurders zijn er op een of ander manier goed op afgestemd. In deze hangt de afstemming altijd af van de behoefte. Dit beginsel van behoefte is pre definitie ook op alle andere goederen of diensten van toepassing. Huizen huren of verhuren zijn allemaal zaken die mensen doen om vooral financiële belangen. Bepaalde mensen huren een huis omdat zij geen geld wensen uit te geven aan een eigen huis, terwijl de verhuurder verhuurd om wat extra geld te verdienen.

Roerende goederen
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een auto of een motorfiets. Bepaalde mensen zijn niet in staat om bepaalde goederen te kopen, terwijl anderen niet graag kopen.in beide gevallen heb je een soort van behoefte waar er invulling aan kan worden gegeven. Marktonderzoek wijst in ieder geval altijd op de juiste behoefte en de juiste capaciteiten om een goede business te kunnen draaien.

Diensten
Denk hierbij als voorbeeld aan een loodgieter. Loodgieters zijn mensen die of op uur basis of op projectbasis hun diensten verlenen. dit heeft meestal alleen te maken met de uurloon van de loodgieter. Vaak moeten er extra kosten als materiaalkosten of voorrijkosten worden betaald om de loodgieter aan het werk te krijgen. Al et al komt het erop neer dat het inhuren van diensten van de loodgieter, mogelijk is.

Advertentie
Nou hoe weet je precies welk product of dienst te huren of te verhuren is. Bij zowel onroerende goederen, roerende goederen als dienste kunnen er verschillende bronnen van advertenties zijn. Er zijn soms speciale websites opgezet voor het huren of verhuren van producten. Via social media kan men ook af en toe wat kwijt of wat informatie opvragen terwijl aan de andere kant er altijd ergens een televisie of radio te vinden is, war soortgelijke advertenties in de ether worden gegooid. Als je zelf een huis of auto wilt huren of verhuren, is het internet er altijd om hulp te zoeken.
Let wel altijd op de legitimatie van zowel de huurder als verhuurder. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de tegenpartij een schurk is, aar de preventie van ongerief en misnoegen kan worden voorkomen wanneer jij als belanghebbende, een goede eerste stap maakt.

Deze blogpost werd mede mogelijk gemaakt door DE loodgieter in Utrecht:Loodgieterinutrecht.com, Goede loodgieter in Amsterdam en een vakkundige loodgieter Rotterdam.

Waarop moet je letten hij het huren en verhuren?

Huren en verhuren kan soms en heel lastige zaak worden. het is daarom belangrijk dat zowel de huurder als verhuurder met alle aandacht let op de zaken die worden overeengekomen tussen partijen. In dit stuk wordt er gesproken over waarop er allemaal moet worden gelet bij het huren en of verhuren.

Er zal namelijk worden ingegaan op de volgende deelonderwerpen:
• Huurovereenkomst
• Schriftelijke overeenkomst
• Adviseur
• Achtergrond informatie
• Goede inspectie van het verhuurde
• Spreek een goed betaalsysteem af

Huurovereenkomst
Wees altijd met alle aandacht bij het maken van afspraken. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen soms wat lastige uitspraken doen of in enthousiasme teveel toezeggen, terwijl de zaken op een later tijdstip onmogelijk uit te voerenzijn. Dit zorgt in de beeste gevallen voor ongerief en uiteindelijk ruzie.

Schriftelijke overeenkomst
Zorg er altijd voor dat partijen de afspraken schriftelijk vast leggen. Zo kunnen geen van beide partijen op een later tijdstip tegenover een bemiddelaar onwaarheden verkondigen over de gemaakte afspraken. Mondelinge overeenkomsten zijn natuurlijk ook overeenkomsten, maar het zwart op wit hebben van bepaalde zaken bied meer zekerheid.

Adviseur
Zorg er altijd voor dat jij als leek wordt bijgestaan door iemand die iets weet van huren en verhuren. Zowel huurders als verhuurders kunnen heel sim zijn en soms wat slimme truckjes inbouwen in de overeenkomsten.

Achtergrond informatie
Probeer altijd wat meer achtergrond informatie te verkrijgen van de huurder. Het is van belang dat jou huurder, bijvoorbeeld geen crimineel achtergrond heeft, of jou huis als bijvoorbeeld een schuilplaats gebruikt. Het zelfde zal de huurder ook kunnen natrekken van zijn toekomstige huisbaas. Die hoeft ook niet altijd een schone lei te hebben. Beide partijen dienen op de hoogte te zijn van elkaars status en vooral criminele achtergronden. Partijenkunnen zich op een later tijdstip dan niet meer beroepen op het ‘Ik weet het niet’ beginsel.

Goede inspectie van het verhuurde
Voor de verhuurder geld het goed nagaan in welke staat hij of zij bijvoorbeeld een woning ter beschikking stelt. Voor de huurder geldt het nagaan in welke staat die het huis ter beschikking krijgt. Aan het eind van de huurovereenkomst komt dit beginsel weer aan de orde. Het is best mogelijk dat dit deel ook in de huurovereenkomsten wordt opgenomen.

Spreek een goed betaalsysteem af
Veelal komen huurders en verhuurders in botsing met elkaar, vanwege het financieel gedeelte van de overeenkomst. Het kan best zo zijn dat de verhuurder op een bepaald moment vindt dat de huur prijs niet voldoet aan de actuele standaarden. Indien daartoe de wetgeving ook wat ruimte open laat, komt de huurder in problemen, als die er niet goed op berekend staat. Echter hoeft dit probleem zich niet voor te doen wanneer er goede afspraken worden gemaakt tijden het afsluiten van een huurovereenkomst. Het zelfde kan zich voordoen bij het vroegtijdig opzeggen van de overeenkomst door de huurder. Zo is de verhuurder ook niet berekend op het opnieuw zoeken naar een huurder. Dit zorgt ook vaak voor ongerief en uiteindelijk grote problemen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bezoek de volgende sites:

http://www.immoweb.be/nl/te-huur/huurovereenkomsten.htm?mycurrent_section=rent&rubid=1476

http://www.rooming.nl/voorbeeld-huurcontract

http://www.judex.nl/rechtsgebied/bouwen,_wonen_%26_huren/huren-in-het-algemeen/artikelen/423/wat-is-een-huurovereenkomst-eigenlijk_.htm

Wat kan allemaal worden verhuurd?

Huren en verhuren is een eeuwenoude zaak. Sinds mensen de mogelijkheden hebben ingezien, en mensen er een potentie in hebben gezien, is het meer een gewoonte geworden. Natuurlijk gaat het ij de uitvinders van dot model om het geld. Anders was dit model niet een interessante. Zelfs vandaag de dag zijn er speciale ondernemingen in het leven die de zaak als heel winstgevend kunnen draaien.

In dit stuk behandelen wij enkele objecten die kunnen worden gehuurd en verhuurd. Wij spreken over:
• Woningen
• Kantoorpanden
• Voertuigen
• Andere goederen en diensten
Waarom huren en verhuren mensen?
Dit heeft allemaal te maken met de behoefte van de mens. Sommige mensen vinden het niet nodig om over bepaalde zaken als een hus of een voertuig in eigendom te beschikken. Hierop zijn er ook uitzonderingen. Bepaalde mensen kunnen bepaalde zaken niet permitteren. Denk bijvoorbeeld aan een jachtboot. Daar kan niet ieder persoon het geld voor neertellen. Daar zijn de vervaardigers van de producten zich ook van bewust. Vandaar er mensen zijn die bepaalde zaken ter huur aanbieden. In de meeste gevallen gaat het om kei harde business. Er worden speciale verhuurbedrijven opgezet om de consument tegemoet te komen, maar ook om strak geld te maken. Niemand zal natuurlijk een voertuig aanschaffen, om die door anderen gratis te laten rijden. De investeringen dienen te worden terugverdiend. Aan de andere kantzijn er ook mensen die in de gelegenheid zijn om hun producten of spullente verhuren. Denk maar aan iemand die in een groot huis woont, voldoende ruimte ter beschikking heeft, en bij het verhuren het geld ook goed kan gebruiken.

Woningen huren
Hier gaat het in beginsel om meer dan woningen. Denk aan bijvoorbeeld appartementen/ hotels/motels etc. Het hoeft niet zo te zijn dat een ieder een eigen woning wilt of kan hebben, daarvoor zijn er mogelijkheden gecreëerd. In bepaalde sceptische gevallen kan er worden gesproken van het opzettelijk creëren van de mogelijkheid om mensen afhankelijk te blijven houden. Echter zijn er mensen die er zelf voor kiezen. Een appartement of hoel op zich, wil niemand voor zichzelf kopen. Dat blijft liever bij de eigenaar, maar heeft natuurlijk zijn nuttige functie.

Kantoorpanden
Ondernemen kost geld. Althans, het maken van geldmost hier wat geld. Zo is het voor ondernemers van belang om goed na te denken over hun uitgaven. Het hoeft niet zo te zijn dat het hebben van een eigen kantoorpand tot betere resultaten leidt. Zo kan een ondernemer er goedkoper van af komen indien hij zijn kantoorpand huurt in plaats van koop.

Voertuigen
Een voertuig huren kan heel afhankelijk zijn van verschillende aspecten. Woon je in een omgeving dat totaal onvriendelijk is voor gezond verkeer(denk aan uren lange files) dan is het niet verstandig om een eigen voertuig te hebben. Huren ziet er hier uit als een van de beste opties. Denk ook aan het doel is de voertuig voor een tijdelijke doel, zal het onverstandig zijn om jezelf op te scheppen met een onnodige uitgave voor een voertuig in eigendom. Deze opsomming is niet limitatief zijn nog meer redenen m een voertuig wel of niet te huren.

Andere goederen en diensten
Tenslotte bestaan er ook voldoende mogelijkheden in de huur en verhuurwereld. Denk maar bij voorbeeld aan onnodige uitgaven bij de bouw van een huis. Een cirkelzaak of en bijl heb je niet voor altijd nodig. Huur je die, dan kun je op termijn minder hebben uitgegeven. Zo ook met bepaalde diensten als een loodgieter die niet per se in dienst hoeft te worden genomen. Op uur basis inhuren is ook een optie.

Bekijk de volgende links voormeer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huren

http://www.wikifin.be/nl/levensmomenten/wonen/huren

http://www.cooplink.nl/wiki/Huurwoning

Wat is de bedoeling van een Verhuursite?

Iedereen heeft wel eens gehoord van de termen ‘huren’ en ‘verhuren’. Deze termen zijn alledaagse termen. Waarom? Overal ter wereld zijn er mensen die hiermee te maken kunnen krijgen. Zo bestaat er sinds de digitale tijdperk ook veel meer mogelijkheid voor het uitbreiden van de huur en verhuur mogelijkheden. In dit stuk wordt gesproken over de bedoeling van een verhuursite.

De te behandelen onderdelen zijn:
• Waarom huren mensen?
• Waarom verhuren mensen?
• Verhuursite
• Face to Face

Waarom huren mensen?

Dit heeft allemaal te maken met de behoefte van de mens. Sommige mensen vinden het niet nodig om over bepaalde zaken als een hus of een voertuig in eigendom te beschikken. Denk maar aan het beginsel: Je komt met een lege hand op aarde en gaat ook met een lege hand weg. Dit beginsel beweegt velen tot het niet willen kopen van bepaalde zaken. Hierop zijn er ook uitzonderingen. Bepaalde mensen kunnen bepaalde zaken niet permitteren. Denk bijvoorbeeld aan een jachtboot. Daar kan niet ieder persoon het geld voor neertellen. Daar zijn de vervaardigers van de producten zich ook van bewust. Vandaar er mensen zijn die bepaalde zaken ter huur aanbieden.

Waarom verhuren mensen?
In de meeste gevallen gaat het om kei harde business. Er worden speciale verhuurbedrijven opgezet om de consument tegemoet te komen, maar ook om strak geld te maken. Niemand zal natuurlijk een voertuig aanschaffen, om die door anderen gratis te laten rijden. De investeringen dienen te worden terugverdiend. Aan de andere kantzijn er ook mensen die in de gelegenheid zijn om hun producten of spullen te verhuren. Denk maar aan iemand die in een groot huis woont, voldoende ruimte ter beschikking heeft, en bij het verhuren het geld ook goed kan gebruiken.

Verhuursite
In deze snel groeiende wereld is het van belang dat zowel huurders als verhuurders zich bewust zijn van de ter beschikking zijnde mogelijkheden. Zo is het van belang dat de verhuurder weet waar hij zijn producten aanbied, op welke wijze hij zijn producten aanbied en hoeveel consumenten hij bereikt. Ook is voor de huurder van belang, waar hij zich kan begeven voor het huren van een bepaald product. Marketing van de producten op zich is per heden geen sciencefiction meer. Dat kan gewoon via Social media. De bekende Facebook gebeuren. Toch is het van belang dat de verhuurder zich begeeft richting een verhuursite. Al de voorgaande zaken en bedoelingen van huurders en verhuurders kunne via een verhuursite tot uiting komen. Zo kan een verhuurder rechtstreeks in contact komen met de consumenten, terwijl de consumenten ok direct een indruk kunnen hebben van wat er te verkrijgen is.

Face to Face
Verhuurwebsites zijn makkelijk en handig. Meestal zijn de regels en handelingen overduidelijk, waardoor zowel de verhuurder als de huurder, geen professionele hulp bij nodig hebben. Er zijn ook gratis huur en verhuur websites waar consumenten ook gratis accounts kunnen aanmaken om van updates te worde voorzien. De meeste verhuurders bijvoorbeeld maken een complete en aparte lijst van aanbod. Dat is geen nieuwigheid meer in deze wereld. De dagen van face to face onderhandelingen plegen zijn allang voorbij. Voor de doorsnee consument is dat veel gemakkelijker en voor de verhuurder, komt dat veel goedkoper uit qua tijdsinvestering.
Voorbeelden van hoe verhuursites werken: